-       Bodø kommune skal bygge nytt fortau i øvre del av Årnesveien, fra Arnt Holms vei og ned til fotballbanen, Sier Seksjonsleder anlegg Knut Birger Olaisen.

 -        Arbeidet utføres av Bodø kommunes sin anleggsavdeling, og vil starte opp denne uken og pågå fram til mai 2020. Vegen forbi anleggsområdet vil bli enveiskjørt, med kjøreretning opp mot Arnt Holms vei. Bussrute vil bli lagt om ved anleggsområdet. Eksisterende busstopp ved fotballbanen blir flyttet til Årnesveien 12/14.

-       Vi ber alle som passerer om å vise aktsomhet og følge skiltingen i anleggstiden sier Olaisen.

Kontaktperson Seksjonsleder anlegg- plan og utbygging Knut Birger Olaisen