-       I Sneveien på Jensvoll har Bodø kommune i høst asfaltert området mellom Jensvollkrysset og eksisterende sykkelvei østover, sier Prosjektleder Harry Jakobsen

-Dette er godt nytt for syklistene i Bodø, sier Jakobsen videre.

            -veien er rett og slett blitt helt fantastisk å sykle på sier syklist Kari Julia Thue entusiastisk

- Jakobsen som er prosjektleder for prosjektet, sier at det er positivt at Bodø får utbedret og tilrettelagt veiene våre, slik at også våre myke trafikanter får enda bedre forhold fremover

 

Kontaktperson: Prosjektleder Harry Jakobsen