Prosjektet på Knaplund er et Vann og avløpsprosjekt med ny veg oppbygging.

Her har det vært utført sprengningsarbeid, rørlegging, masseutskifting og nye stikkledninger til boliger.

Prosjektet er 360 meter langt og her er det bygd opp helt ny veg.

Asfalteringen blir utført 13. oktober og vi ligger ca. en uke foran fremdriftsplanen.

Prosjektet har hatt en varighet på 11 måneder.