Sommeren 2021 gjorde Reis Nordland endringer i bussrutene. Blant annet ble linje 1 endret til å kjøre Mørkvedveien, på nedsiden av universitetet og Bodin videregående skole. Siden har holdeplassene i Mørkvedveien – Studentparken – hatt midlertidige grusholdeplasser.

Nå er holdeplassen for reisende mot sentrum ferdigstilt. Den nye bussholdeplassen er bygget som stopp i gate.

– En permanent holdeplass i motgående retning, fra byen, blir etablert til våren. Den blir etablert som busslomme, forklarer prosjektleder Fredrik R. Helgesen.

I populært område

Endringen av busstraseen tilbake i 2021 hadde som mål å prioritere ruter med stor etterspørsel. På bakgrunn av det ble plasseringen i Mørkvedveien valgt. 

– Holdeplassen er plassert i umiddelbar nærhet til Bodin videregående skole og Studentparken, med stor etterspørsel av kollektivtilbud, sier Helgesen.

Selv om holdeplassen nå er klar til bruk, vil noe restarbeid foregå til våren. Blant annet skal skuret få flere glassvegger. Riktig navn på skuret, Studentparken, vil også komme på plass etter hvert.