Nevelsfjordveien asfalteres

førstkommende mandag og tirsdag vil det pågå asfaltering. Det blir redusert fremkommelighet, noe ventetid må påregnes.