- Nå er vi i gang og denne uken er vi blant annet i sving på Alstad.  Vi prioriterer nå i starten gang- og sykkelveier, og områder der vi har strødd mye i vinter som for eksempel på Mørkved, sier Harry Jakobsen, produksjonsleder Bodø Byteknikk.

Han sier de fordeler jobben på to vaktlag og at feiebilene kjøres fra tidlig om morgenen til sent på kvelden. I tillegg til kommunens ansatte er det engasjert private aktører til dette arbeidet.  

Midlertidig parkering forbud
Også i år vil det bli satt opp bukker med midlertidige parkering-forbudt-skilt i forbindelse med gatefeiingen.  

- Dette gjelder først fremst i sentrum fra Sjøgata og oppover. Da sender vi også ut meldinger til publikum i god tid. Skiltene vil settes opp minst 24 timer i forveien, sier Jakobsen som håper at publikum tar hensyn til dette.

- Noen ganger må vi taue bort biler, men dette er noe vi håper å unngå, sier Jakobsen.

Strøsand
Han ber også huseiere og næringsdrivende om hjelp til renhold og rydding av fortau, og påpeker at strøsand må kostes ned i rennesteinen og ikke i gatesluk.

- Strøsanden må heller ikke samles i dunger på fortauene, sier Jakobsen.

- Vi har også vært i kontakt med Iris Salten i forbindelse med søppelboksene som settes ut langs gatene, og at det også her tas hensyn til feiemaskinene, sier Jakobsen.

Hele kommunen
Nå håper han bodøfolket viser hensyn til feiearbeidet i ukene framover, slik at gater og fortau i hele kommunen fra Misvær i sør til Kjerringøy i nord skal kunne skinne til 17. mai.

- Vi vil sende ut meldinger, blant annet i sosiale medier, om når de ulike områdene får besøk av feiemaskinene, sier Harry Jakobsen.

Luftkvalitet og svevestøv
Miljørådgiver Solveig Lakså, i Bodø kommune, sier feiingen også vil bidra til å bedre luftkvaliteten i Bodø. 

- Dette ettersom feiemaskinene også fjerner mye av finstøvet som legger seg på veier og fortau i løpet av vinteren, sier Lakså. 

Støvet dannes når veien blir slitt av piggdekk, strøsand blir knust opp til mindre partikler og anleggstrafikk kjører ut på veien fra områder uten asfalt. Støvet tørker og blir virvlet opp når våren kommer, forklarer miljørådgiveren.  

- Bodø kommune forebygger ved å prioritere å feie områder som er særlig utsatt for støvspredning, sier Solveig Lakså.