Bodø kommune har bedret trafikksikkerheten med nytt fortau ved nedre del av Junkerveien.

Bypakke Bodø, i kommunal regi, har siden slutten av august arbeidet med å bedre trafikksikkerheten ved å etablere nytt fortau i området.

Fortauet  er etablert langs Junkerveien fra «Keiseren» forbrenningsanlegg ved den nye rundkjøringen til Thalleveien. Gatelysene settes imidlertid ikke i drift før om 14 dager.

- Byggeleder Kurt Arne Brannfjell og Prosjekteringsleder Truls Eirik Moan melder om at fortauet og veien i dette området nå er betydelig mere sikker for både fotgjengere, syklister og bilister.

Det er Enkon AS som har vært entreprenør på anlegget.