I øvre del av Hunstadringen kommer det likevel til å foregå noe veiarbeid.

Endret kjøremønster

I forbindelse med åpningen gjøres det oppmerksom på nytt kjøremønster i området. 

– Hunstadringen vil fremover være skiltet som forkjørsvei, sier prosjektleder for Bypakke Bodø i Bodø kommune, Truls Eirik Moan.

En del av Bypakke Bodø

Prosjektet, som er del av Bypakke Bodø, har hatt som mål å tilrettelegge for tryggere ferdsel for kollektiv-, bil-, gang- og sykkeltrafikk. 

Viktig for trafikksikkerheten

Utbedringen av krysset mellom Hunstadringen og Hunstadveien har vært spesielt viktig for tryggere og mer oversiktlig fremkommelighet. – For å redusere høydeforskjeller har krysset blitt senket, og veien fra vest blitt hevet, sier Moan.

Nye fortau, gang- og sykkelvei

I tillegg til vei har det blitt lagt 860 meter med fortau, gang- og sykkelveg langs Hunstadveien og 680 meter med nytt fortau langs Hunstadringen.