Bypakke Bodø i kommunal regi jobber videre med å modernisere veistykker.

Her blir det nye støttemurer, nye fortau og ny asfalt på selve veien, samt nye lyspunkt.

Prosjektleder Tom Johannessen og byggeleder Kurt Arne  Brannfjell skryter av folkene fra  Parkavdelingen ved Drift og Produksjon som har stått på siden 1. juli. Ferdigstillelse blir i uke 33 etter planen.

Hulderveien er en del av busstraseen mellom Mørkved og Greisdalslia, og veien blir mye tryggere for blant annet skolebarna som ferdes i området ved at det etableres store fortau der.

bilde2