Bussforbindelse via Hunstadveien /Hundstadringen:

Nordlandsbuss legger om linje 1 og 2 i ettermiddag fra kl. 18.30.

Så lenge bussene kjører 10-minuttsfrekvens kjører de som normalt.

Med en gang de går ned på frekvens (20-minutters) kjører de riksveien mellom Hunstadkrysset og Shell på Mørkved.

Begge linjene kjører over brua og begge tar til høyre der.

Det skal ikke være busspasseringer i området ved Tullkjæran i dette tidsrommet.

Linje 1 vil da komme inn i sin normale trase, mens linje 2 vil kjøre i motsatt ende av hva den vanligvis gjør i Hunstadringen.

Stoppene mellom Hunstadkrysset og henholdsvis Studentparken for linje 1 og Bodin videregående skole for linje 2 vil ikke bli betjent.

Dette gjelder ut driftsdøgnet i dag, 01.03.2022

Dette gjelder i begge retninger.