I forbindelse med reparasjon av et rørledningsbrudd fredag 27.10 ble det påvist inntrengning av grøftevann i ledningsnettet. Det ble rutinemessig sendt ut kokevarsel til ca.1200 berørte abonnenter. Som et tiltak ble ledningsnettet spylt umiddelbart etter hendelsen.

Vannprøver ble tatt og kokevarselet oppheves nå grunnet to etterfølgende godkjente vannprøver.