- Dette har vi jobbet med siden bystyret og fylkestinget vedtok det i 2019. Vi er derfor veldig glade for at regjeringen nå gir klarsignal for å gå i gang med den andre fasen av bypakken, sier ordfører Ida Pinnerød i Bodø kommune.

Bypakke Bodø fase 2 skal endelig behandles av Stortinget i løpet av våren.

Flere nye prosjekter og tiltak

Bypakke Bodø er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Nordland fylkeskommune og Bodø kommune, og kom først på plass i 2014 med mål om å bygge en ny, trafikksikker innfartsvei til Bodø, og samtidig legge til rette for gående, syklende og reisende med kollektivtransport.

Fase 2 skal bidra til at flest mulig av de opprinnelige prosjektene i bypakken kan gjennomføres, men omfatter også flere nye prosjekter og tiltak:

Statlige:

  • Rv. 80 Trefeltsvegen (Endringer av den gamle innfartsåren)
  • Rv. 80 Thallekrysset - Bodø St. (Jernbanestasjonen)
  • RV.80 Bertnes - Hunstad øst

Fylkeskommunale:

  • Siste del av fv. 834 Nordstrandvegen
     

Kommunale:

  • Sjøgata
  • Hålogalandsgata

- En bedre by å bo i

Unni Merete Gifstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen for transport nord, påpeker at Statens vegvesens mål er å bidra til at Bodøs befolkning får et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

- Vi vil jobbe for at veksten i personbiltrafikken skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Og så har jeg et bevisst forhold til at vi skal tilrettelegge for næringstransporten, de som har jobben sin på veien, de heier jeg på, sier Gifstad.

- Endelig i gang

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Monika Sande, er glad for at del to av bypakken endelig kommer i gang.

- Dette er et helt nødvendig løft for Nordstrandveien, en fylkesvei som vi har ansvaret for. Det handler aller mest om trafikksikkerhet, og vil samtidig gi en betydelig bedre trafikkflyt langs denne strekningen, sier Sande.

Styrking av kollektivtilbudet

Fylkesråden påpeker at bypakken også vil være med å løfte kollektivtransporten i fylkeshovedstaden.

- Dette er også et miljøspørsmål. Vi må få enda flere til å benytte seg av kollektive løsninger. I Bodø er potensialet stort for å få opp andelen bussbrukere, sier Monika Sande.

Delvis bompengefinansiert

Bypakken er delvis bompengefinansiert og fase to innebærer en forlengelse av bompengefinansiering i fem år, samt en økning fra 16 kroner til 20 kroner per passering.

De gjeldende rabattordninger vil videreføres også i fase to.  

 

Illustrasjon: Statens vegvesen