I tidsrommet 21.09 – 24.09 vil det bli foretatt spyling og rengjøring av inntaks- og overføringsledninger ved Heggmoen vannbehandlingsanlegg. Dette innebærer stopp i vannproduksjonen fra Heggmoen.  

I denne perioden vil Vågøyvannet reservekilde midlertidig kobles inn som forsyning. Vannbehandlingen ved Vågøyvannet består av desinfeksjon av vannet med klor og uv. Det vil også kunne oppstå trykkvariasjoner i nettet.

Kontaktperson: Ståle Enge,Leder
VA Drift og vedlikehold leder i teknisk avdeling, Bodø kommune