For en liten uke siden fikk Vann og avløpskontoret i Bodø kommune melding om havari på en kloakkpumpeledning i Larsvika på Kjærringøy.

Ledningen ligger værutsatt til og dette har medført brudd på ledningen og at den kom ut av posisjon. Dermed lekket det også ut kloakkvann i fjæra.

Tirsdag denne uka dro Bodø kommunes dykkerlag til Kjærringøy og iverksatte reparasjon. I løpet av 3 dager med arbeid tilpasset flo og fjære var ledningen reparert og lagt tilbake i ny trase.

I løpet av sommeren vil det også bli lagt mer belastning og beskyttelse av ledningen slik at vi hindrer at dette skjer igjen.