Gjerdene må respekteres

Gjerdene skal sørge for din egen sikkerhet, siden det fortsatt pågår sprengningsarbed i området.  

- Ny vei opp til Rønvikfjellet er kommet ett godt stykke nærmere ferdigstillelse, og fremdriften er god. Det er likevel viktig å minne om at ingen må forsere gjerdene, sier Byggeleder Roger Dalsbø i Teknisk avdeling i Bodø kommune.

- Dalbø ber innstendig folk om å respektere dette.