Bypakkeprosjekt

Utførende entreprenør er Roald Madsen AS. Prosjektering av anlegget har blitt utført av Sweco.  

Største forandring

- Den største forandringen gjøres i krysset mellom Hunstadringen og Hunstadveien. Her vil høydeforskjellene reduseres gjennom at selve krysset legges lavere i terrenget enn i dag, samtidig som at veien fra vest heves, sier Morten Mikalsen ved Byutvikling prosjekt i teknisk avdeling i Bodø kommune.

- Krysset får trafikkøyer og et nytt gangfelt. Prosjektet innebærer også ferdigstilling av en helhetlig fortausløsning i Hunstadringen og Hunstadveien, samt utbedring av holdeplasser og etablering av skilt, sier Mikalsen videre. 

Fremkommelighet kan bli begrenset

- Vi gjør oppmerksom på at byggingen kan medføre begrenset fremkommelighet. Det oppfordres til å finne alternative kjøreruter og ellers til å følge entreprenørens skilting. Det vil i perioder bli behov for å holde et kjørefelt i krysset Hunstadringen-Hunstadveien stengt i retning øst-vest, og trafikken vil da ledes gjennom området med lysregulering. Veien nordover i krysset må stenges helt i perioder, sier Mikalsen avslutningsvis.