Oppdatert 27.10.2023:

Bodø kommune skal fornye deler av avløpsnettet i sentrum i uke 37-44.  Fornyelsen har til hensikt å styrke driftssikkerheten for ledningsnettet.

Gravearbeid

Arbeidet medfører gravearbeid ved Vestre Havn (krysset Sandgata/Tollbugata), i Sjøgata ved Hundholmen plass og Klinkerveien, samt innsnevring av kjørefelt ved rundkjøring Sjøgata/Jernbaneveien/Bankgata.

Områdene blir skiltet og sikret i anleggsperioden.

Nå gjenstår det kun nedsetting av en ny kum på påmeldingen i Klinkerveien. Ved BOPRO. Dette arbeidet vil pågå i uke 44. 

Stenger pumpestasjon

Det blir også nødvendig å stenge pumpestasjonen i sentrum.

Pumpestasjonen pumper normalt avløpsvann til Kvalvika avløpsrenseanlegg.

Pumpestasjonen er satt i drift og nedstengingsperioden ble noe kortere enn først planlagt. 
I forbindelse med montering av ny kum på pumpeledningen blir det en kortere periode med nedstenging av pumpestasjonene i Vestre Havn og Kortneset. 

Midlertidig utslipp

Det blir dermed et midlertidig utslipp av avløpsvann i Bodø havn i anleggsperioden.

Utslippet i sentrum blir via en ny sjøledning ved Hurtigbåtkaia som ligger på 20 meters dyp og cirka 80 meter fra kai. Det andre utslippet er ved Bodøterminalen.

Det er uklart hvordan dette vil påvirke sjøvannskvaliteten i havnebassenget, men dette blir overvåket i utslippsperioden.

– Dette er ikke ideelt, men nødvendig for å få til et nytt ledningsnett som vil gjøre det bedre for framtida, sier seksjonsleder Ronny Didrik Pedersen i Bodø kommune.