Arbeidet i Hernesveien er ett by pakke prosjekt som har pågått siden mars 2019, hvor vi blant annet har etablert håndtering av overvann og ny gateutforming. Vi har også hatt fokus på myke trafikanter med gaten som ny hovedåre i fremtidig byutvikling

 

 

Vi oppgraderer gaten med ny kantstein

            Vi etablerer bredere fortau

            Ny belysning

            Overvannshåndtering

            Ny veioppbygging

 

Arbeidet ligger nå an til ferdigstillelse første uken av oktober.

 

Det som gjenstår nå er:

Oppretting av høyder

Legging av trekkerør

Setting av kantstein

Avretting

Asfaltering

 

Det videre arbeid med resterende del av Hernesveien mellom Haakon VII gate og Flyplassen, og Fredensborgveien og Prinsensgate vil bli utført senere.

 

Kontaktperson: Byggeleder Gaute Wold Arntsen