Mange veier er oppgradert, eller er under oppgradering med ny asfalt i Bodøområdet det siste året. Veiene har blitt helt eller delvis asfaltert, fått utskiftet gategods (kumlokk osv.) etter behov, samt grøft- og slukrensk der det har vært aktuelt. Listen innbefatter blant annet disse veiene:

 • Alstadtunet                      
 • Amund Hellands vei         
 • Asbjørn Dybwads vei       
 • Aspåsveien                      
 • Bo-godtveien                    
 • Brekkeveien                     
 • Diakonveien                      
 • Einmoveien                      
 • Elveveien                          
 • Flatberget                                               
 • Hammarskolten                
 • Høglia                               
 • Jon Klæbos vei                
 • Kjerkskaret                       
 • Kong Øysteins gate          
 • Legeveien                         
 • Løvetannveien                  
 • Moseveien                                                 
 • Otto Sverdrups vei           
 • Reinstien                         
 • Rundhaugen                     
 • Rønvikgata                                                
 • Skriverveien                      
 • Sverre Granlunds vei       
 • Tyttebærveien                   
 • Vassflauet                      
 • Veståsen                          
 • Vinkelen                                                                              
 • Olav V gt ved Dekkmann/Sulland BMW                                                                 
 • Bjørndalsveien ved kryss Mørkvedveien