Ekstremværet Frank forventes å gi glatte veier.

- Hard is-såle i kombinasjon med sterk vind medfører at strøsand blåser av veien, sier seksjonsleder Vei og idrett hos Byteknikk Teknisk avdeling Kurt-Arne Johnsen .

I tillegg har vinden en polerende effekt på isen.

Dette gir glatte veier og fortau.

 

- Vi oppfordrer alle ferdende å sko seg etter forholdene, sier Johnsen avslutningsvis.