Bruddet i hovedvannledningen i Bodø sentrum ble lokalisert i natt, og det er funnet midlertidig løsning som gjør at abonnentene har fått vannet tilbake. Det var ved 0600 i morges at Bodø kommune gjennom egne systemer fikk melding om brudd på hovedvannledningen mellom Bankgata og Torvgata.

- Bodø kommune aksjonerte umiddelbart og vannet var tilbake kl 0640. Reparasjon av selve bruddet blir utført i løpet av dagen idag, sier seksjonleder VA-drift Ståle Enge.

Han sier videre at alle nå skal ha fått vannet tilbake med unntak av en abonnent. Han sier videre at misfarget vann kan forekomme en kort periode, hvis dette skjer ber Enge beboere tappe ut vann til vannet er klart