Bru er stengt fra 07.03.22-11.03.22 pga. arbeid med rekkverk. Omkjøring via Hunstadringen.