Breivik vannverk i Skjerstad består av ny brønn med vannbehandlingsanlegg, som sikrer forsyningen av vann til Breivik 

- Bakgrunnen er at man klarte ikke å produsere og levere nok vann i Breivik fra eksisterende vannverk, i tillegg kom det saltvann inn i den gamle brønnen. sier prosjektleder Jan Erik Thorbergsen og byggeleder Gaute Wold Arntsen i teknisk avdeling i Bodø kommune.

I tillegg er det ett settefiskanlegg under etablering, vi tilknytter også ett privat vannverk til det nye kommunale vannverket, sier Thorbergsen og Arntsen videre. 

PK Strøm har vært hovedentrepenør og Unik water har levert vannbehandlingsanlegget. 

Prosjektet har pågått siden august 2020, og ferdigstilles i disse dager. Noe overflatearbeid gjenstår, blant annet noe opprusting av veien opp til selve vannbehandlingsanlegget. 

Budsjettet er på 15 millioner og ser ut til å holde fint, sier Thorbergsen og Arntsen avslutningsvis.