Det opplyser avdelingsdirektør Knut Hernes i teknisk avdeling i Bodø kommune.

Dette er klart etter at kommunen og entreprenøren Bertelsen og Garpestad AS er enige om det endelige økonomiske oppgjøret.

Vegprosjektet får en sluttkostnad på like over 88 millioner kroner, vedtatt budsjett var på 99 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyd med den jobben som er gjort både av entreprenøren og egen prosjekt- og byggeledelse, sier Hernes.

Byggingen av ny vei til Rønvikfjellet startet våren 2020.

Ordfører Ida Pinnerød åpnet den nye folkehelseveien 15 september 2021.