I 2016 vedtok et enstemmig bystyre at eierskapet til gatelysene enten skal overføres til eier av veien, eller demonteres hvis eier ikke ønsker å overta lysene.

LIKEBEHANDLING

Bakgrunnen er at Bodø kommune vil rydde i ansvarsforhold og sørge for likebehandling. Ifølge veiloven er veieier ansvarlig for vedlikehold av veien og infrastruktur langs egen vei, som for eksempel;  skilt, autovern og gatelys.  

I Bodø er det mange private veieiere som i dag tar ansvar for egne veilys.

Dette vil kommunen gjøre likt for alle.

ANSVAR PLASSERES

– Vedtaket i bystyret fra 2016 handler om ansvar, likebehandling og økonomi. Det kommunen sparer her, kan brukes til gatelys på kommunale veier, sier Johnny Steinbakk fra Bodø kommune, teknisk avdeling.

Han legger til at det står i veiloven at de som eier veien også er ansvarlige for installasjoner langs veien.

GATELYSENE KAN BLI DEMONTERT

– Hvis beboerne i de berørte private veiene selv ikke vil betale for driften, vil gatelysene i disse veiene bli demontert. Dette gjelder 290 veier i kommunen, sier Johnny Steinbakk.