Det vil fortsatt pågå kompletterende arbeid i Sjøgata. 

Kommunens prosjektleder for Bypakke Bodø, Truls Moan, forteller at prosjektet i Sjøgata har hatt utfordringer som ikke var mulig å forutse når det ble igangsatt.  

Prosjektet var flere uker forsinket da spaden ble satt i jorda, og har siden ligget noe etter skjema.  

– Vi har forsøkt å ta inn tid der det har vært mulig, sier Truls Moan og fortsetter:  

– Særlig snøfallet i vinter, som var krevende, satte oss tilbake i tid, men det har også vært andre utfordringer.  

Prosjektet skulle vært ferdig helt til Torvgata, men nå blir det stopp etter Hundholmen, opplyser Moan.  

– På grunn av annen byggeaktivitet, som foregår i området på og rundt Hundholmen, ble Sjøgata ytterligere forsinket og det er ikke lenger mulig å ferdigstille kvartalet mellom Tollbugata og Torvgata før prosjektene på Hundholmen er ferdige, sier Moan. 

Det vil bli noen kostnader i forbindelse med denne tidlige åpningen av kjørefeltene, men ifølge prosjektlederen skal det ikke gå utover de økonomiske rammene for prosjektet.