Bodø kommune sin anleggsavdeling har jobbet med å sanere vann og avløpsledninger i Bertnes området i overkant av to år.

 

Det har i tillegg blitt lagt ut stikkledninger til privathus og lagt kabeltraseer for Nordlandsnett, samt boret for vann- og avløpsledninger under riksvei 80.

 

I den forbindelse har deler av gang- og sykkelveien, ett stykke langs riksvei 80 her, vært stengt i deler av perioden.

 

- Bodø kommune vil benytte anledningen til å takke publikum for tålmodigheten, sier seksjonsleder anlegg Plan og utbygging Knut Birger Olaisen.