I desember vedtok bystyret gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i sone 1 og 2 etter klokken 16.00. Parkeringsavgiften vil da gjelde mellom i tidsrommet 08.00-16.00.

For de som har tenkt å benytte seg av tilbudet er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke gjelder fra 01. januar 2024. 

Før dette trer i kraft må skiltplanen godkjennes av Statens Vegvesen, samt at nye skilt må settes opp. Arbeidet er i gang, og omskiltingen er forventet gjennomført i løpet av første kvartal 2024.

Det er til enhver tid skiltene som står oppført som er gjeldende.