- Vi vet at sommerferien er ei tid der ungdommene treffer nye venner og kan komme inn i nye miljøer -  og det er mange overgangsfaser. Mange ungdommer snur også døgnet i sommerferien og det kan også gjøre det ekstra vanskelig for foreldre og foresatte å følge med, sier SLT-koordinator Torild Eriksen Nordland i Bodø kommune.

Annerledes inngang til sommerferien
Hun støttes i det utsagnet av avdelingsleder Randi Helen Albertsen og feltarbeider Vibeke Linn Engmo i Utekontakten.

De påpeker også at inngangen til årets sommerferie har vært annerledes, på grunn av koronasituasjonen.

- Vi vet at det er mer vanskelig å få seg sommerjobb og at mange er hjemme. Vi vet også at ungdommene orienterer seg i nye sosiale miljøer i løpet av en sommerferie, sier Randi Helen Albertsen.

- Ekstra oppmerksomme i helgene
Utekontakten i Bodø kommune oppsøker ungdom ute på de arenaene de oppholder seg, og har ungdommer fra 13 til 18 år som sin hovedmålgruppe.

- Vi ser at ungdommene samles på ulike offentlige arenaer. Det er ikke nødvendigvis negativt og det handler ikke kun om festing. Men i helgene ber vi foreldrene om å være ekstra oppmerksomme, sier Vibeke Linn Engmo og fortsetter:

- Det kan være å lage faste avtaler og være tydelige på innetid. Det handler om å være til stede, og om å sette grenser.

Forebyggende arbeid
Som SLT-koordinator jobber Torild Eriksen Nordland med å koordinere og systematisere all forebygging for barn og unge i kommunen, og samordne det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.

- De aller fleste kommer til å møte rus. Og jo eldre man blir, jo bedre rustet er man til å velge selv, sier Nordland og fortsetter:

- Det er viktig å snakke med ungdommene, og hjelpe dem å lage en plan for hvordan de skal komme seg ut av situasjoner de ikke ønsker å være i.

Stor tillit til foreldre/foresatte
SLT-koordinatoren og de to representantene fra Utekontakten vektlegger at det kun er et fåtall av ungdommer som ruser seg.

- Ungdataundersøkelsen for Bodø kommune viser også at ungdommer i Bodø har stor tillit til sine foreldre/foresatte, sier Randi Helen Albertsen.

Vibeke Linn Engmo påpeker at det er viktig for foreldre å vise interesse også for det digitale livet til ungdommene.

- «Hva har de spilt og hvem har spilt med eller snakket med?» Også her handler det om å være positive og nysgjerrige, og så får vi som foreldre og foresatte heller tåle at ungdommene synes det er litt flaut eller «kleint» at man bryr seg, sier Engmo.

SLT-koordinator Torild Eriksen Nordland, Randi Helen Albertsen og Vibeke Linn Engmo i Utekontakten påpeker avslutningsvis at mange familier kanskje også har fått en ny nærhet til hverandre i forbindelse med koronasituasjonen og perioden som har vært.

- Det håper vi at mange familier vil opprettholde gjennom sommeren, samstemmer de tre.