Dette uttaket kommer i tillegg til det allerede iverksatte streikeuttaket som omfatter 197 medarbeidere i Bodø kommune i dag.

I dette varslede andre streikeuttaket har Unio blant annet tatt ut alle sine medlemmer som er ansatte i grunnskolen, og i seks barnehager.

Det er også tatt ut 33 medarbeidere i Helse- og omsorgsavdelingen, fordelt på ulike tjenesteområder.

- Vi jobber nå med å skaffe oss en tilstrekkelig og god oversikt over hvilke konsekvenser dette vil få for tjenestene i Bodø kommune. Det er ingen tvil om at dette er et betydelig streikeuttak og som vil påvirke tjenesteområdene våre i stor grad, sier HR-sjef Rune Braseth i Bodø kommune.