Undersøkelsen viser bekymringsfulle funn om både mengden og typen innhold som unge møter på disse plattformene. 

Alarmerende funn 

Rapporten fra Nordic Safe Cities avdekker at ungdom i Bodø i stor grad blir eksponert for kjøp og salg av dop, krenkelser og ekstremt innhold på sosiale medier. Analysen peker på at gutter er dobbelt så utsatt for problematisk innhold som jenter.  

Analysen har undersøkt hvordan algoritmer på Instagram og TikTok presenterer krenkende innhold for unge. På Instagram eksponeres ungdom i større grad for negativt innhold sammenlignet med TikTok. 

  • Kjøp og salg av dop: Unge kommer stadig oftere i kontakt med innhold relatert til narkotikasalg. Snapchat er en vesentlig kanal for dette. 

  • Krenkelser og ekstremt innhold: Mange unge eksponeres for krenkende og ekstremt innhold. 

  • Kjønnsforskjeller: Gutter er mer enn dobbelt så utsatt som jenter. 

  • Utseendepress og trakassering: Flere jenter i fokusgrupper rapporterer om utseendepress, «fat shaming», seksuelle kommentarer og uønsket spredning av bilder og videoer. 

Les resultatene av analysen i denne presentasjonen: Trygg Digital By - Bodø-ungdoms digitale liv: bruk, risiko og
konsekvenser

Økende problemområder 

Rapporten identifiserer også en økning i krenkende innhold knyttet til fotball (spesielt FK Bodø/Glimt), vold og minoriteter. Dette understreker behovet for tiltak som kan beskytte unge mot skadelig påvirkning på sosiale medier. 

– Medlemskapet Bodø har i Nordic Safe Cities, har gitt oss muligheter til å få et klarere bilde av de utfordringene unge står overfor på sosiale medier i Bodø. Analysen skal brukes aktivt i å utvikle det forebyggende arbeidet, noe som krever en bred tverrfaglig innsats og et godt samarbeid med de unge selv og deres foreldre. Vårt klare mål er å gjøre Bodø til en tryggere digital by for barn og unge, styrke deres digitale motstandskraft, og støtte foreldrene i deres rolle, sier Fred Johan Østli, SLT-koordinator i Bodø kommune. 

Samarbeid

Analysen, med tittelen "Bodø-ungdoms digitale liv: bruk, risiko og konsekvenser" er utført av Nordic Safe Cities og Analyse & Tal for Bodø kommune. Den baserer seg på en kombinasjon av fokusgruppeintervjuer og digitale undersøkelser med hovedfokus på Instagram og TikTok. 

Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom Bodø kommune og Nordic Safe Cities, Analysen er utført av det digitale analysebyrået Analyse & Tal. Prosjektet benytter avanserte algoritmer for å kartlegge samtaler på Instagram og TikTok, med mål om å bedre forstå og adressere de digitale utfordringene ungdom i Bodø står overfor. 

Lotte Fast Carlsen, Deputy Director i Nordic Safe Cities, fremhever det konstruktive samarbeidet med Bodø kommune.

– Vi er glade for å bidra til at kommunen får et tryggere digitalt miljø, og at Bodøs ungdom i fremtiden blir mindre eksponert for farlig innhold på nettet, sier Carlsen.