Bardo kommer fra jobben som HR-direktør i Bodø Energi, en arbeidsplass hun har vært de siste fem årene. Fra tidligere har hun lang fartstid, med over 12 år som advokat i PBL, og tre år som juridisk rådgiver for HR-avdelingen i Nordland Fylkeskommune.

— Jeg gleder meg til å bidra og videreutvikle Bodø kommune som en viktig kompetanseorganisasjon. Det er spesielt gøy å bidra i en stilling som støtter opp under målene til tjenesteområdene i egen kommune. Å jobbe med HR er mangfoldig, meningsfylt, spennende og utfordrende. Jeg er opptatt av å legge til rette for og stimulere til at medarbeidere får brukt sin kompetanse, mestrer og lykkes. Interessen for organisasjonsutvikling, lederskap og mennesker er en viktig motivasjon for at jeg har beveget meg mer mot HR og ledelse. Mine tidligere erfaringer tror jeg vil komme godt med på min nye arbeidsplass, sier hun.

VIKTIG ANSVAR

Den nye HR-sjefen får ansvar for strategisk HR-ledelse, personalpolitikk, endringsledelse, arbeidsgiverrelasjoner, og skal være en drivkraft i å implementere innovative HR-strategier, styrke organisasjonskulturen og fremme kontinuerlig forbedring.

— Personlig synes jeg at Bodø kommune er Nord-Norges mest spennende arbeidsplass. Kommunen er fremoverlent, ambisiøs og har et stort tverrfaglig miljø med masse dyktige medarbeidere, som alle er opptatt av å gjøre en god jobb for Bodø-samfunnet. Jeg gleder meg enormt til å jobbe med så mange motiverte og dyktige mennesker, som jobber med viktige samfunnsoppdrag, sier Bardo.

— At ansatte har mulighet for å gjøre en god jobb, men også finne karriereveier og utvikling, er viktig når kommunen skal løse viktige samfunnsoppdrag. Kommunen er i kontinuerlig omstilling, og gode prosesser er avgjørende for å skape trygghet og motivasjon. Det vil være viktig for meg og HR-avdelingen å ha en god dialog med lederne, ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte slik at vi oppnår gode resultater til beste for Bodø kommune, sier hun avslutningsvis.

1. juni

Assisterende kommunedirektør Anna Welle, ser frem til at Bardo blir en del av kommunen.

— Vi er veldig fornøyd med at Turid Bardo har takket ja til stillingen som HR-sjef i Bodø kommune. Hun har lang og solid erfaring fra HR i ulike organisasjoner og vi ser frem til å få henne med på laget i det viktige omstillingsarbeidet kommunen er inne i, sier hun.

Bardo tiltrer stillingen etter planen 1. juni.