Det Gode Liv i Bodø jobber aktivt med FN’s bærekraftsmål. Vi har ulike temaer vi fokuserer på gjennom året, og i april er temaet vi fokuserer på inkludering, som er et viktig ledd i flere av bærekraftsmålene. Ved å sørge for god integrering og inkludering, kan flere oppleve å få delta og bidra i samfunnet og at deres stemme blir hørt, som er viktig for trivsel og god helse.

I fem år har Bodø Røde Kors arrangert lavterskeltilbudet «Lån en bodøværing». Enten det er regn eller sol, pandemi eller normaltilstand har frivillige bodøværinger i alle aldre møtt opp på Stormen bibliotek for å treffe nyankomne i byen, både flyktninger, asylsøkere, studenter og andre innflyttere.

Hensikten er god inkludering, begge veier. Innflytterne får en enklere inngang til nye, sosiale nettverk og blir kjent med Bodø på en mye bedre måte. Og de frivillige blir kjent med nye bodøværinger de kanskje ellers ikke hadde kommet i kontakt med.

Ønsker å skape nettverk

Lån en bodøværingI 2019 flyttet det nesten 2400 personer til Bodø. Mange av dem satte sine bein for første gang i denne smått forblåste byen nord for Polarsirkelen. Du kan jo tenke selv deg hvordan det er å komme flyttende til en ny by. Omgivelsene er ukjente. Folkene er fremmede. Og kanskje snakker du ikke engang språket. Det er ikke nødvendigvis enkelt. Bodø Røde Kors ønsket derfor å gjøre det litt lettere å være ny i Bodø.

– Vi ønsker å gjøre byen vår attraktiv for alle. Jeg tror «Lån en bodøværing» har hatt stor betydning for at folk skal få sosiale nettverk, finne noen å snakke med og bli kjent i Bodø. Vi bruker hverandre for å få vite med hva som skjer i byen, tips om spisesteder, friluftsarenaer og kulturelle aktiviteter, sier Abdallah Yahya Hussin, som kalles Abdo blant venner.

Abdo har vært med i «Lån en bodøværing»i to og et halvt år og er en av fire aktivitetsledere. Han er opprinnelig fra Sudan og kom først flyttende til Stavanger. Der var han med som frivillig i et Røde Kors-tilbud for barn og som deltager på norsktrening i regi av samme organisasjon.

– De som har begrenset språkkunnskap kan ofte få svar på spørsmål på sitt eget morsmål, men dette er først og fremst en god måte å praktisere norsk på. Da jeg kom til Bodø hadde jeg full jobb, men jeg hadde lyst til å bruke av fritiden til å gi noe tilbake. Derfor ble jeg med i «Lån en bodøværing», sier Abdo.

Tiltak som gir begge veier

Tone Magnussen er mangeårig frivillig i Bodø Røde Kors og en av initiativtagerne til «Lån en bodøværing», som i disse dager altså har femårsjubileum.

– Det har blitt veldig mye bedre enn jeg trodde det skulle bli. Det er så mange som deltar og så mange som har vært innom på disse årene, det må være snakk om mange hundre deltagere og frivillige. Det gjør at veldig mange har blitt kjent med nye mennesker, forteller Tone. Hun legger vekt på at dette er et tiltak som gir like mye til de frivillige som det gir de andre deltakerene.

– Dette er ikke et integreringstiltak der «vi norske» skal hjelpe «de andre». Vi som kommer herfra har like mye utbytte av det som innflytterne. God integrering går begge veier, avslutter Tone.

 

 

 

Om Det gode liv i Bodø

Det Gode Liv i Bodø jobber aktivt med aktualisering av FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ut fra lokale behov setter vi fokus på ulike tema gjennom året.

I april er temaet inkludering, som er et viktig ledd for å oppfylle bærekraftsmål 1. Utrydde fattigdom, 4. God utdanning og 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

Vil du vite mer om hvordan Bodø kommune jobber med inkludering og hvorfor det er viktig? Da kan du se denne filmen, som handler om samskaping og medvirkning i Bodø kommune: