- Vi har nå laget kriterier for hvordan disse vaksinene skal fordeles og de skal gis til helsepersonell som har direktekontakt med pasienter, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.


50 restvaksiner

Dette kommer som et resultat av at restvaksiner sist fredag ble gitt ansatte på teknisk etat i Bodø kommune i stedet for å kaste restvaksinene. -Vi erfarer at vi regelmessig får restvaksiner mot slutten av uka. Vi klarer etter hvert å hente ut opp mot 6,7 doser pr hetteglass. Dette utgjorde sist uke totalt 50 doser ekstra i forhold til vi hadde planlagt, sier Rasmussen. Disse ble gitt først gitt til helsepersonell, men da det utpå dagen fredag ikke var mulig å finne flere fra denne gruppen, ble det av praktiske grunner gitt 29 doser til ansatte i teknisk avdeling.


Slik er kriteriene

-Fordi dette er forholdsvis nytt for oss har vi manglet rutinger for hvordan så mange restvaksiner skal fordeles. Det har vi nå på plass etter å ha jobbet med det gjennom helga, sier Rasmussen som forstår at det kommer kritikk fordi kommunen har gått utover de nasjonale prioriteringer som er fastsatt.

Dette er kriteriene for tildeling av restvaksiner:

       1.Helsepersonell med direkte pasientkontakt med personer som ikke er vaksinert

       2.I denne gruppen prioriterer vi det eldste helsepersonellet og helsepersonell i risikogruppen i første omgang


Egne lister og gjennomføring

Det er de forskjellige tjenesteområdene innenfor helse som skal lage lister med personell som kan ta restvaksiner på kort varsel, og hvert tjenesteområde må ha ett fast kontaktpunkt hvor Helsekontoret melder antall tilgjengelige vaksiner.

Gjennomføring av vaksineringen blir slik:

  1. Helsekontoret vil tilstrebe å melde antall tilgjengelige vaksiner fredager innen kl. 09:00.
  2. Vaksinering vil foregå på Bodø Storsenter fredager fra kl. 12:30 til 13:00

Alt personell må ha meldt sin interesse for vaksinering via Bodø kommune sine nettsider.