Ordfører Ida Pinnerød er vertskap og de skal sammen møte representanter fra frivilligheten og bedrifter sentrale for det grønne skiftet.

I den første bolken om frivillighet skal presidenten først møte med en rekke organisasjoner i alle aldre. 

Det blir morgenmøte med unge frivillige i Stormen bibliotek og et møte med Tverlandsmarkas venner og Bodømarkas venner, i gapahuken «elgen» på Tverlandet. 

Målsettingen for samtalene er å gi et innblikk i Bodøs frivillighet men også generelt hva som er drivkraften i hvorfor man engasjerer seg og hvilke utfordringer og muligheter man ser ut av pandemien.

Møtene vil også diskutere hvordan frivillighet bidrar til bedre folkehelse og et bedre lokalmiljø. 

Deretter går turen til Breivik for åpningen av Salten Smolt, før turen går videre til Widerøe. Her vil det være et møte om el-fly satsning, lærlinger og et seriøst arbeidsliv. Grunnet kapasitet i forbindelse med den pågående streiken vil det ikke legges opp til omvisning i hangar.