Det er ingen tvil om at helgas store snømengder skaper problemer for framkommeligheten. Byteknikk har hatt alt brøyteutstyr og mannskaper i full aktivitet siden kl 16.30 på søndag ettermiddag.

- Med så store snømengder og redusert framkommelighet anbefaler vi hjemmekontor for de som kan, og vi må også be de voksne passe på barna slik at de ikke leker i snøhaugene ved veibanen, sier Ingvaldsen.

Det snør fortsatt tett og prioriteringen er å holde å holde hovedveier og sentrumsnære fortau åpne på en side, holde åpne veier til skoler og institusjoner, samt prioriterte gang-og sykkelveier.  

Når snøfallet etter hvert gir seg, starter finrydding i rodene og begynne å tømme fortau for snø.