Spylevannsbassenget

- Bodø kommune gjennomfører for tiden tømming og rengjøring av spylevannsbasseng ved Heggmoen vannbehandlingsanlegg, sier seksjonsleder Ståle Enge ved Drift og vedlikehold.

Dette betraktes ikke som forurensede masser

Dette innebærer fjerning av sedimenter som består av marmorgrus som følger med ved spyling av filter. Dette er ikke å betrakte som forurensede masser, sier Enge videre.

I forbindelse med oppsugingen tilsettes vann slik at dette blir noe flytende. Massene mellomlagres i grustaket ved Heggmoen for vurdering av videre bruksformål. Arbeidet vil foregå til over påske, avslutter Ståle Enge.

 

Kontaktperson Ståle Enge