Skolekjøkkenet i hus 5 ved Mørkvedmarka skole har over tid hatt behov for oppgradering, siden skolen ble oppført på slutten av 90-tallet.

Med aktiv bruk i nesten 30 år, preger det kvalitet og funksjon på produktene. De som benytter kjøkkenet i undervisningsformålet inkludert driftspersonell, har på en strålende måte driftet, tatt vare på og utnyttet produktenes egenskaper maksimalt.

Bodø kommune er opptatt av økonomisk og klima/miljømessig bærekraft. I tett dialog med skolens ledelse og brukere av skolekjøkkenet, kom vi frem til en løsning med hovedvekt på kvalitet, gjenbruk og robusthet for langvarig bruk.

Eksempelvis er de som bruker skolekjøkkenet regelmessig, opptatt av gode arbeidsbenker som tåler hard bruk.

Tekniske løsninger, overflater som kan rengjøres godt, logistikk i kjøkkensonene, undervisningsformålet og inkluderende løsninger har blitt utfordret og løst på en god måte.

Det har vært en takknemlig oppgave, slik prosjekt og driftsenheten opplever det, å jobbe med løsningsorienterte medarbeidere på skolen. 

Totalkostnaden for oppgraderingen ble 1,6 millioner kroner.

Skolen selv er meget godt fornøyd med en ryddig prosess og et oversiktig og fargerikt skolekjøkken, og de har allerede tatt det i bruk.     

Prosjektet ser en stor fordel i bruk av interne fagressurser, som snekkere, rør og tekniske fag, og at det gjerne kan utgjøre en forskjell på muligheter for økonomisk gevinst i slike prosjekter.

Ved å legge vekt på bærekraftsmålene ser vi at behov kan løses fleksibelt og samtidig godt, eksempelvis:

  • Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. 
  • Mål 17: Samarbeid for å nå målene