Plassfratredelsen for de 35 medarbeiderne i Bodø kommune er fordelt slik (antall streikende i parentes):

  • Alstad ungdomsskole (3)
  • Bankgata ungdomsskole (27)
  • Mørkvedmarka skole (2)
  • Rønvik skole (1)
  • Saltvern skole (1)
  • Østbyen skole (1)

De 35 medarbeiderne er altså fordelt på flere skoler i Bodø kommune, men det er først og fremst Bankgata ungdomsskole som blir rammet i dette streikeuttaket – der 27 lærere tas ut i streik fra mandag 22. august, som også er første skoledag for elevene etter sommerferien.

- Vi jobber med å se på konsekvensene dette vil få for de aktuelle skolene, og kommer tilbake med mer informasjon om dette, sier HR-sjef Rune Braseth i Bodø kommune.

I Nordland fylkeskommune er det varslet streikeuttak for 66 medarbeidere – fordelt på Bodø videregående skole (60) og Bodin videregående skole (6).

Til sammen er det 1.322 medlemmer som tas ut i streik i forbindelse med opptrappingen. Det betyr at det vil være 1.428 lærere i streik i hele landet fra mandag 22. august.