Den nye skateparken ved Bankgata er allerede tatt i brukt av svært mange.

Under normale omstendigheter er det gledelig at barn og ungdom treffes for å skate, bruke sparkesykkel, sykkel eller andre rullende elementer.

Likevel, og inntil videre; Skateanlegget blir fra nå av tilgjengelig kun for organisert aktivitet - i regi av idrettslag/Bodø skateklubb.

Årsakene er:

  • Anlegget er ikke ferdigstilt; Det gjenstår bla. tilsåing og asfaltering, som må gjøres for å unngå at jord- og grusmasser kommer inn og skader anlegget og utstyr.  
  • Smittefare pga koronaviruset; Det viser seg at med så mange egenorganiserte brukere, og flere forskjellige brukergrupper, at det ikke er mulig å overholde smittevernreglene. Det ansees derfor nødvendig å organisere bruken.
  • Risiko for skader på barn og ungdom; en blanding av forskjellige alders- og brukergrupper medfører økt risiko for personskade, spesielt for de yngste. Det er behov for å vurdere å skille aldersgrupper og brukergruppene og tydeliggjøre bruk av nødvendig beskyttelsesutstyr. Nærmere regler vil bli utarbeidet.

Skilting 

Anlegget er inngjerdet og låst. Det skiltes på anlegget at det inntil videre er tilgjengelig kun for organisert aktivitet i regi av idrettslag/Bodø skateklubb.

Brukerregler skiltes inne i anlegget.  

- Vi ber om at alle respekterer stengingen, og håper skateanlegget igjen kan åpnes i løpet av sommeren, primært etter at gresset i jordvollene har grodd til. Når en offisiell åpning av dette flotte anlegget kan skje, blir bestemt senere, sier Lars Bang, seksjonsleder idrett og friluftsliv ved kulturkontoret i Bodø kommune.