Tiltak mot koronasmitte. Gjelder fra 12. mars

Fire lokale forskrifter:

Stenging av skoler (PDF, 122KB)

Cruisepassasjerer og hurtigrutepassasjerer (PDF, 150KB)

Generelle regler for forebygging av smitte (PDF, 153KB)

Regler om arrangementer og møter (PDF, 192KB)

Generelt:

Ber alle om å øke nivået av hygienetiltak – håndvask, håndsprit osv.

 

Skoler:

Med grunnlag i smittevernloven stenges alle kommunale og private skoler fra 13. mars og til 20. mars.  Skolene bruker fredag til planlegging. Foresatte anmodes om å holde elevene hjemme Er dette ikke mulig, holdes skolen/SFO åpen for disse elevene. Dette gjelder i særlig grad nøkkelpersonell, bl.a. helsepersonell. Elevene har ikke fri, men får undervisning via Ipad/PC. Alle ansatte møter på skolen.

 

Barnehager:

Holdes åpne inntil videre, men foreldre anmodes om å holde sine barn hjemme. Planlegger for en situasjon der barnehagene stenger, men der noen barnehager holdes åpne for barn av foreldre med spesielle funksjoner, f.eks. helsepersonell

 

Idrettsanlegg:

Gymsaler, idrettshaller, Bodø Spektrum, (Nordlandsbadet/Nordlandshallen) stenges for aktivitet.

Mørkvedhallen og Tverlandshallen AL anmodes om å stenge.

Vinteråpne kunstgressbaner stenges. Isbanene stenges

Vestvatn alpinanlegg anmodes om å stenge kaféen

Skarmoen alpinanlegg vedlikeholdsprepareres. Anmodes om å stenge kaféen

Det vil fortsatt prepareres lysløyper til egenorganisert aktivet

 

Fritidssentre:

Stenges

 

Idretts-arrangement

Alle arrangement avlyses. Arrangement etter 14-dagersperioden risikovurderes

 

Biblioteket

OPPDATERT: Stormen bibliotek stenger for alle besøkende fra og med torsdag 12.03 - klokken 18:00 og inntil videre. 

 

Bratten

All busstransport i regi av Bratten opphører

 

Barnevern

Reiserestriksjoner innført

 

Barne- og familieenheten

Omdisponering av helsepersonell etter avtale. Åpen barnehage stenges. Helsestasjon for ungdom stenges

 

 

Flyktningkontoret:

Bodø Voksenopplæring stenges i likhet med grunnskolene. Undervisning via Ipad/PC

 

Helsebygg med adgangskontroll:

Det innføres adgangskontroll på alle kommunale helseinstitusjoner for å ivareta skallsikring og besøkskontroll. Det iverksettes fortløpende tiltak.

Styrker byggdrift på helseinstitusjonene:

Vaktmestere i skoler, barnehager og administrasjonsbygg får opplæring i byggdrift av helseinstitusjonene.

Forbereder turnus for vaktmestertjenesten for å kunne levere døgnkontinuerlig byggdriftstjenester av helseinstitusjonene.

Bodø turistinformasjon:

Stenger Bodø turistinformasjon fra og med fredag 13.03.20.

Reisende fra utlandet:

Alle reisende som ankommer direkte fra utlandet til Bodø lufthavn blir møtt av helsepersonell for å fylle ut registreringsskjema.

Alle reisende som reiser direkte fra Bodø lufthavn til utlandet vil få tilsendt skjemaet ved utreise.

Cruise og hurtigrute: Forbud mot at passasjerer og mannskap på cruiseskip og andre lignende skip kommer i land - og hurtigrutepassasjerer.

Økonomi:

Utbetalinger som lønn vil gå som normalt. Det er etablert beredskap for det.

Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene ved behov for ekstraordinært arbeid:

Arbeidsgivers styringsrett utvides med hjemmel i Arbeidsmiljøloven § 10-12 (3)

helsepersonell og andre arbeidstakere, når det ekstraordinære arbeidet nødvendiggjør fravik fra arbeidstidsbestemmelsene.


Helsepersonell

Arbeidsgiver kan også pålegge helsepersonell å forbli i tjeneste ut over ordinær arbeidstid, jf. helseberedskapsloven § 4-1 (1), 1. punktum og Kongelig resolusjon av 06.03.2020. Dette beredskapstiltaket gjelder (foreløpig) i inntil 30 dager fra nevnte dato.

 

Tekniske tjenester:

Det er skjerpet beredskap med tanke på kritiske leveranser i form av vei, vann og avløp og andre samfunnskritiske tjenester.

Se forskrifter og annen oppdatert informasjon  Bodo.kommune.no/korona – informajon blir lagt ut fortløpende: