Nå arbeider kommunen med strategien vi skal følge for å utvikle bodøsamfunnet de neste årene; En ny samfunnsplan for 2024–2036. Samfunnsplanen er kommunens øverste strategi som synliggjør utfordringer, mål og retning for samfunnsutviklingen og kommunen som organisasjon.

Vi ønsker innbyggernes forslag, ideer og meninger om hvordan Bodø og livene vi lever her kan utvikles best mulig. Hva gjør livet godt å leve i Bodø? Hva er bra? Hva bør forbedres? Hva bør vi satse på i utviklingen framover? 

Slik kan du medvirke

I arbeidet med samfunnsplanen har vi lagt opp til flere muligheter for medvirkning.

Åpen innspillskanal

Du kan sende oss et skriftlig innspill, enten digitalt eller i posten.

Send ditt innspill digitalt i eget skjema. Du må logge inn med bank.id. Klikk her:

Digitalt innspillsskjema - ide, forslag, synspunkt til Bodø kommunes samfunnsplan

Hvis du vil skrive brev til oss, sender du det i posten til adresse:

Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø

Inviter oss til møte

Alle aktører, det være seg organisasjoner, lag og foreninger, kan invitere Bodø kommune til møte. Vi vil stille opp så fremt det lar seg gjøre. 

Kontakt oss på den åpne innspillskanalen:

Digitalt innspillsskjema

Vi inviterer til møter

Bodø kommune vil invitere flere aktører til medvirkningsmøter. Invitasjoner til disse møtene blir sendt direkte til den enkelte aktør. For eksempel er dette møter med:

Faktaboks om samfunnsplanen

  • Samfunnsplanen er del av Bodø kommunes øverste strategi som heter "kommuneplanen". Kommuneplanen er delt i to planer:
    • samfunnsplanen, som formelt heter "kommuneplanens samfunnsdel"
    • arealplanen, som formelt heter "kommuneplanens arealdel"
  • Les gjeldende samfunnsplan 2021–2033