Han kommer fra jobben som assisterende HR-sjef og har fungert som HR-sjef i Bodø kommune siden medio august 2020, og starter derfor også umiddelbart i sin nye stilling.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å utvikle en organisasjon som betyr veldig mye for mange, sier Braseth og fortsetter:

-  Bodø kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, god arbeidsplass og en moderne kompetanseorganisasjon som leverer gode tjenester tilpasset brukernes behov. For å nå dette ambisjonsnivået og målsettingene er det viktig med involvering og samspill på alle nivåer i organisasjonen.

 Rune Braseth er utdannet jurist og har tidligere jobbet i Nav Nordland, før han begynte i Bodø kommune i 2013.

- Bodø kommune er svært tilfreds med at Rune Braseth har takket ja til stillingen som HR-sjef. Hans kompetanse, kunnskap om kommunen og brede erfaring fra HR-feltet er viktig for å videreutvikle kommunen sammen med dyktige medarbeidere og ledere, sier assisterende rådmann Anna Welle.