Dette er med bakgrunn i nye retningslinjer fra nasjonale myndigheter angående karantene, der alle som har vært på reise utenfor Norden i løpet av de siste to ukene skal i hjemme-karantene. Det er ingen signaler eller tegn på smitte, slik at karantene kun begrunnes i de restriksjoner som er pålagt fra sentrale myndigheter.

Både rådmannen og smittevernoverlegen har vært på reise utenfor Norden i dette tidsrommet.