Prosjektet, som strakte seg fra 2018 til 2023, har nådd sine målsetninger innen forskning, utvikling og innovasjon i transport- og mobilitetssektoren.

Sluttrapporten viser at prosjektet ikke bare oppnådde sine definerte mål, men også hadde en betydelig innvirkning på flere samfunnslag, organisasjoner og forskningsmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les hele rapporten på: smarteretransportbodo.no

Positive ringvirkninger

Smartere Transport Bodø-prosjektet har kontinuerlig tilpasset seg uforutsette hendelser, ikke minst pandemien, og likevel opprettholdt en positiv utvikling. Resultatene viser en betydelig endring i reisevaner og en reduksjon i klimautslipp gjennom en kombinasjon av teknologiske løsninger, informasjonskampanjer og tett samarbeid med lokale bedrifter, organisasjoner og akademia.

– Vi er stolte av resultatene fra Smartere Transport Bodø-prosjektet, som har vist at endring i reisevaner og reduksjon i klimautslipp er mulig gjennom samarbeid og teknologiske løsninger. Prosjektets omfang og innflytelse har overgått våre forventninger, og det er oppmuntrende å se de betydelige positive ringvirkningene det har hatt på samfunnet, sier Kjell Hugvik, kommunedirektør i Bodø kommune.

Endringer i reisevaner og klimautslipp

Prosjektet viser at det er mulig å endre reisevaner og redusere klimautslipp gjennom en vellykket kombinasjon av teknologiske løsninger og samarbeid. Denne innsikten kan utnyttes for å utvikle enda mer bærekraftige og effektive transportinfrastrukturer i andre regioner.

Avslutning på prosjektet markerer begynnelsen på mulige nye prosjekter og piloter, inkludert muligheten for å påvirke byutviklingsprosjekter som Ny by - Ny flyplass i Bodø.

– Smartere Transport Bodø-prosjektets avslutning markerer ikke slutten, men heller begynnelsen på et nytt kapittel. Vi oppfordrer andre samfunnsaktører til å dra nytte av vår erfaring og kunnskap for å utvikle lignende bærekraftige initiativer som kan bidra til å forme fremtidens transport og mobilitet, sier Svein Eggesvik, fylkesrådsleder for Nordland fylkeskommune.

Smartere Transport Bodø har lansert den overordnede sluttrapporten, alle delprosjekt-sluttrapporter og øvrig informasjon på prosjektets nettside: smarteretransportbodo.no  

Veien videre

Rapporten gir verdifull innsikt og anbefalinger for fremtidig arbeid innen transport- og mobilitetssektoren. Den anbefaler kontinuerlig arbeid med å endre reisevaner, utvikle og gjennomføre nye teknologiske løsninger samt samarbeide med lokale aktører for å oppnå større effekt.

Blant de realiserte gevinstene inkluderer økt samarbeid med lokale enheter, reduksjon i bilbruk i Bodø sentrum, lansering av 5G, økt bruk av alternative transportmidler og økt bevissthet om bærekraftige transportløsninger.

– Rapporten gir oss en dyptgående innsikt i hvordan vi kan fortsette arbeidet med å skape bærekraftige transportløsninger. Vi ser fram til å bygge videre på denne kunnskapen og samarbeide med lokale interessenter for å gjennomføre nye tiltak som vil ha enda større effekt på vår transport og mobilitet i og rundt Bodø, sier Kjell Hugvik.

Om rapporten

Den overordnede sluttrapporten for Smartere Transport Bodø inneholder informasjon om alle målsetninger, resultater, erfaringer, gevinster og konkluderinger for 4 pilarer og 10 delprosjekt. Denne viser til hvilke områder som vi mener er verdt å satse ytterligere på i fremtiden.

Smartere Transport Bodø-prosjektet hadde som ambisjon å redusere klimautslipp ved å endre reisevaner. Vi skulle tilby en sømløs reiseopplevelse og gi publikum tilgang til informasjon og tjenester som skulle bidra til mer effektiv transport. Gjennom å tilby åpne datakilder skulle vi også legge et grunnlag for lokal og regional innovasjon. Alle tjenestene og løsningene ønsket vi skulle nye bidrag til å bygge både den nye flyplassen og den nye bydelen i Bodø sentrum.

 

 

Prosjektet ønsket å:

  • redusere klimagassutslipp
  • gjøre det lettere å få informasjon, og å velge mellom ulike transportmåter
  • øke bruk av gang-, sykkel- og kollektivtransport som reisemåte
  • bidra til økt lokal og regional innovasjon

Smartere Transport Bodø-prosjektet hadde fire grunnpilarer som var fundamentet til 10 ulike delprosjekt. Blant annet var Mobility as a Service, delingsbiler, bysykler og ny betalingsløsning noen av delprosjektene vi startet opp med. Gjennom disse skulle vi eksempelvis tilby individuelle miljødashboard for innbyggerne, hvor de kunne spore eget forbruk og få tips til endringer av reisevaner. Ved å samle info om kommunale og kommersielle tjenester kunne vi også gi et «vennlig dytt» til innbyggere og besøkende om å benytte seg mer av miljøpositiv og grønne transportløsninger.

Prosjektet hadde en total budsjettert kostnad på 61 millioner kroner. Og vi skulle sørge for at alle løsninger var skalerbare, slik at både større og mindre byer skal kunne ta dem i bruk. Prosjektet var et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, Avinor og Telenor. Der visjonen vår var at vi skulle «skape smart og attraktiv mobilitet som gir miljøgevinst og stimulerer til innovasjon».

Les hele rapporten på: smarteretransportbodo.no