Nedlastbart program (PDF) (386KB)

 

Bodø kommune informerer

I forbindelse med markeringen av årets nasjonaldag vil Bodø kommune minne kommunens befolkning på om at alle må ta hensyn til de gjeldene smittevernsregler som til enhver tid gjelder. Det presiseres at man forholder seg til myndighetenes råd og veiledning i forhold til avstand og tetthet.

Også på 17. mai må vi overholde de enkle, men viktige smittevernreglene:
• Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygienen.
• Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre.
• Syke må holde seg hjemme.

De samme reglene gjelder rundt ansamlinger med folk i henhold til de planlagte bil- og båtkortesjene

TV-SENDING

Det blir TV-sending fra Stormen konserthus fra kl. 07:50. Følg med på kommunens hjemmeside for mer informasjon og program for TV-sendingen. Programledere er Reidun Kjelling Nybø og Knut Folkestad.

I tillegg til vedlagt program, blir det ulike pop-up-innslag i bybildet ved lag og foreninger i Bodø.

Program

08.00 - Flaggappell ved Bodø rådhus m/Forsvaret
Even Furdal Wold, trompet - Musikk ved Bodø Harmonimusikk 
Sang ved Bodø domkirkes ungdomskor - Speidere - TV-sending

09.00 - Speiderne legger ned blomster ved Kongestatuen
Bodø Hamonimusikk - TV-sending

09.00 - Bodø Janitsjar spiller i gatene - Til Stadiontunet sykehjem 09.30

09.30 - Bekransning av de falnes minnestein ved Domkirkens tårnfot
Tale og bekransning ved representant fra FOH, Oberstløytnant Vebjørn Utnes 
Musikk ved Bodø Harmonimusikk - Speidere - TV-sending

10.00 - Minnesmarkering ved 22. juli-monumentet - Bekransning ved Ordfører        

10.00 - Korpsene spiller:
Tverlandet Ivar Olsen Trelast - Bertnes Brass 
Mørkved sykehjem - Støver Skolekorps 
Sølvsuper helse- og velferdssenter - Saltvern Skolekorps 
Coop Extra Løpsmarka - Bodø Paradekorps 
NPS-parken - Alstad Skolekorps

10.30 - Bekransning av monument for britiske flygere v/norsk luftfartsmuseum (flymuseet)
Tale og bekransning ved representant fra luftforsvaret, Oberstløytnant Henning Hansen Homb - Musikk ved Bodø janitsjar

10.40 - Bertnes Brass spiller ved Coop Extra Støver

10.50 - Bilkortesje med veteranbiler og traktorer - Festvåg - Myklebostad
Premier til bilen og traktoren med best pynt!

11.00 - Bekransning av krigsseilernes minnesmerke v/Bodø krigshistoriske museum
Tale og bekransning ved representant fra FOH, Orlogskaptein Svein Georg Gabrielsen - Musikk ved Bodø janitsjar

11.00 - Korpsene spiller:
Stadiontunet sykehjem - Alstad skolekorps 
Sentrum sykehjem - Støver skolekorps 
Musikk i gatene - Saltvern skolekorps 
Vollsletta sykehjem - Bodø Paradekorps

11.00 - Bilkortesje
START ved Flymuseet - Plassmyrveien - Gml. Riksvei - Bodøsjøveien - Alstadmyra - Fogdveien - Trefeltsveien - Sigrid Undsets vei - Hunstadveien - Hunstadringen - Mørkvedveien - Høgliveien - Tiurveien - Greisdalsveien - Mørkvedveien - Skyttarveien - RV80 mot byen,  på oversiden av tunnelen - Avkjøring til Kirkeveien på Stormyra - Reinslettveien - Myrvollveien - Langåsveien - Kleivaveien - Rønvikveien - Fjellveien - Ringveien - Vollveien - Hellåsveien - Ramnflogveien - Fjellveien - Rønvikveien - Sjøgata - Moloveien - Prinsens gt.- Haakon VII gt. - Fredensborgveien - Prof. Schyttes gt. - Kongens gt. - Bankgata - Parkveien - Jordbruksveien - Sandhorngata - Gml. Riksvei - Hålogalandsgata - Børtindgata - Flymuseet

11.00 - Busstur for beboere på sykehjem - Sykehjem - Bodø rådhus - Stormen

11.40 - Bertnes Brass spiller utenfor Mørkved sykehjem

12.00 - Salutt fra Skandsen og felles nasjonalsalg - Nyholms Skandse Compagnie 
Korpsene spiller utenfor Stormen - Bodø Harmonimusikk - Bodø Janitsjar - Støver Skolekorps - Saltvern Skolekorps - Bodø Paradekorps - TV-sending

12.00 - Festgudstjeneste i Bodø domkirke - Domprost Elin Vangen - Domkantor Brian Hepworth - Bodø domkirkes ungdomskor - Dirigent Gro Bergrabb

12.00 - Båtkortesje 
Løpshavn - Løpsmark - Lille og Store Hjartyøya - Breivika Brygge - Bodø Havn

12.00 - Alstad Skolekorps spiller utenfor Hovdejordet sykehjem

12.15 - Overrekkelse av Hurra-prisen - TV-sending

12.30 - Barnas tale v/Aspåsen skole - TV-sending

13.00 - Blålys-tog 

Jernbaneveien - Sjøgt - Hålogalandsgt - Prinsensgt - Prof.Schyttesgt - Kongensgt - Bankgt - Jernbaneveien - Tjeldbergveien - Nordstrandveien - Fv. 834 - Løpsmarka - Storvollen - Løpsmarka - Fv. 834 - Skivikveien - Langbakkdalen - Joveien - Langbakkdalen - Skivikveien - Fv 834 - Ca. 13:45 - Finnshaugen - Lagårdveien - Amtmann Worsøes gate - Nordstrandveien - Fjellveien - Ringveien - Vollveien - Slettvollveien - Fjellveien - Rønvikveien - Leiteveien - Reinslettveien - Skoleveien - Symraveien - Kleivaveien - Junkerveien - Hålogalandsgata - Gamle Riksvei - Sandhorngata - Jordbruksveien - Parkveien - Bankgata - Fredensborgveien - Sandgata - Rensåsgata - Nyholmsgata - Fredensborgveien - Hernesveien - Haakon VII’s gate - Fritjof Nansens Vei - Olav Vs gate - Gamle rv - Ca. 14:45 - Bodøsjøveien - Alstadmyra - Fogdveien - Rv 80 - Sigrid Undsets Vei - Hunstadveien - Hunstadringen - Mørkvedveien - Høgliveien - Tiurveien - Greisdalsveien - Mørkvedveien - Bjørndalsveien - Bjørndalslia - Bjørndalsveien - Mørkvedveien - Skyttarveien - Ca. 15:30 - Rv 80 - Tverlandsveien - Grindveien - Kildeveien - Tverlandsveien - Rv 80 - Grøttingen - Høgåsveien - Vending Høgåsen busstopp - Høgåsveien - Grøttingen - Rv 80 - Ca. 16:30 - Vestre Grønnåsen
Prestmarkveien - Varghaugen - Soløyvannsveien - Rv 80. 

Avslutning v/parkeringsplass City Nord ca. kl. 17:00.

Med forbehold om at det av ulike årsaker kan forekomme mindre justeringer i kjøreruten. 

Det presiseres at man forholder seg til myndighetenes råd og veiledning i forhold til avstand og tetthet. Herunder ta hensyn til hverandre, ikke stimle sammen langs ruten, og hold avstand både til publikum og kjøretøyene. Det er også viktig at alle som bor i nevnte rute oppfordres til å påse at gaten deres mest mulig er ryddet for biler slik at blålys-toget kan passere uhindret.

13.30 - Digitalt borgertog - TV-sending

13.30 - Bertnes Brass spiller utenfor Coop Extra Løpsmark

14.00 - Bodø paradekorps spiller utenfor Bodø fengsel

14.00 - Musikk utenfor Nordlandssykehuset
Bodø Harmonimusikk - Bodø Janitsjar - Støver Skolekorps - Saltvern Skolekorps

14.15 - Bertnes Brass spiller på Torget

21.00 - Flaggfiring ved Bodø rådhus v/Forsvaret


17.mai i distriktene

Saltstraumen:
Saltstraumen Musikkorps
09.30 - Rosehagen, Tverlandet Bo- og servicesenter 
10.20 - Sjysletta
11.45 - Saltstraumen hotell
12.30 - Straumbo

Misvær/Skjerstad:
08.30 - Musikalsk bilkortesje
Kosmo - Vestvatn - Misvær Sentrum - Skjerstad

Kortesjen kjører hele Kulturveien, også Breivik og Ljønes. Alle flaggpyntende kjøretøy er velkommen til å delta i årets 17. mai-tog.

Tverlandet:
07.00 - Flaggheising v/speidere - Tverlandet skole
12.00 - Båtkortesje, avgang fra moloen (Værforbehold)
Se ellers https://www.tverlandetil.no/portal/arego/club/750/news/9435472 for hele programmet.

Minecraft-tog

Selv om 17. mai-tog over hele landet rammes av koronapandemien, kan feiringen i spillplattformen Minecraft garantere null smitte og pause fra smitteverntiltak. Gå så tett dere vil, med rop og spill!

Her kan nasjonaldagen feires med store grupper, slik vi er vant med.

Fra tidlig morgen til sen kveld kan store og små logge seg inn med mobil, nettbrett og PC. På faste går de forskjellige kommunenes tog gjennom et mini-Norge. Tidspunkt for Bodø-toget annonseres nærmere nasjonaldagen.

For mer informasjon om hvordan du kan bli med, se skogliv.no/17-mai-2021