Biskop i Sør-Hålogaland bispedømme Ann-Helen Fjeldstad Jusnes var på bispevistas i Bodø domkirke menighet, 28. januar - 3. februar i år. 

Det var flere møter, besøk og arrangementer i forbindelse med bispevisitasen i domkirka.  

Onsdag 30. januar var det klart for et møte med Bodø kommune og Bodø kirkelige fellesråd for biskopen.

Ordfører Ida Pinnerød, rådgiver Harald Thinn i kommunens oppvekst- og kulturavdeling og prosjektsjef for Ny by - ny flyplass Irene Skiri representerte kommunen.

- Vi er stolt vertskap for ei så flott folkekirke som Bodø domkirke er. Møtet i dag speiler det gode samarbeidet som kommunen har med kirken, sa ordfører Ida Pinnerød etter møtet.

Biskopen var også godt fornøyd med møtet med Bodø kommune.

- Et møte med kommunen er veldig viktig under en visitas. Det har vært et veldig positivt møte. Jeg er glad for det gode samarbeidet mellom Bodøs kirkelige fellesråd, Bodø domkirke og Bodø kommune, og at kommunen ser verdien av den jobben som Bodø domkirke gjør, sa biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

Bispevisitasen i Bodø domkirke avsluttes med visitasgudstjeneste søndag