Ekspertutvalget i Helse Nord som har evaluert PCI-tilbudet i Nord-Norge, anbefaler at PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø videreføres. 

– Å opprettholde PCI-tilbudet i Bodø er det eneste riktige for pasienter i Nordland. Jeg er glad for at ekspertutvalget har dette som sin hovedanbefaling, sier ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen.

Må bedre samarbeidet

Ekspertutvalget er tydelig på at samarbeidet mellom fagmiljøene ved UNN og Nordlandssykehuset må bedres i en velfungerende samarbeidsmodell hvor UNN har det overordnede faglige ansvaret også for virksomheten i Bodø.

Dette for å sikre et solid hjertemedisinsk fagmiljø. Hvis samarbeidet ikke kommer på plass, foreslår ekspertutvalget å avvikle PCI-tilbudet i Bodø.

– Pasientens beste må veie tyngst. Vi setter vår lit til at det ønsker også fagmiljøene. Vi forventer at fagmiljøene i Bodø og Tromsø finner ut hvordan de kan organisere seg for å sikre et fortsatt godt tilbud begge steder, til beste for hele Nord-Norges befolkning. PCI-tilbudet i Bodø må utvikles til et døgntilbud, og det forutsetter et godt samarbeid mellom UNN og Nordlandssykehuset, sier Ingebrigtsen.

Kontakt

Media kan ta kontakt med ordfører Odd Emil Ingebrigtsen, tlf. 906 78 653.

 

Odd Emil Ingebrigtsen smiler. Natur og deler av Bodø sentrum i bakgrunnen.

Ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, mener PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset må utvikles til et døgntilbud.
Foto: Aleksander Ramberg/Bodø kommune