Planlegging nytt kjøkken

FDVU hos Bodø kommune startet med planleggingen av nytt kjøkken til Hunstad kultursenter høsten 2023. Dette etter at det har vært utsatt fra år 2020/21. 

Interiørarkitekt benyttet

Nytt kjøkken ble tegnet opp av innleid interiørarkitekt med innspill fra ansatte på kultursenteret og forespørsel ble sendt ut til kjøkkenleverandører i oktober 2023. Farge, detaljer og løsninger bestemt i samarbeid med kultursenteret.  

Kjøkkenleverandør ble valgt og levering ble foretatt i uke 8 i 2024. 

Egne snekkere benyttet

Jobben ble påbegynt i uke 6 med rivning av det gamle kjøkkenet med utstyr av egne snekkere, rørleggere, malere og elektrikere. 

Gjenbruk gulvbelegg

Etter riving og demontering av det gamle kjøkkenet, ble gulvbelegg renovert og vedlikeholdt av våre renholdere så vi kunne gjenbruke det.  To nye lager og ett nytt teknisk rom ble bygget. Malere sparklet og malte opp kjøkken og lager så det ble klart til montering. 

Levering av kjøkken som avtalt

Nytt kjøkken ble levert i uke 8 som avtalt og ble montert fortløpende av vår snekker med rørlegger og elektriker på tekniske fag. 

Kjøkken sto ferdig i god tid og ble nedvasket av egne renholdere i uke 12.