- Det er først og fremst vernepliktige, men også befal og sivilt ansatte som skal testes, sier kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune.

I første omgang er det om lag 350 personer som testes i dag og i morgen.

I løpet av de fire siste dagene er det registrert ni smitte-tilfeller, alle knyttet til Forsvaret i Bodø.

– De siste tilfellene har vi  kontroll på, men vi vet ikke hvor tilfelle null stammer fra. Mye tyder likevel at det har kommet som import til Bodø. Og vi er redd for at det kan komme nye smitte-tilfeller blant militært personell, sier Claudi, og legger til;

- Gjennom omfattende testing håper vi å få enda bedre kontroll på omfanget, og om nødvendig kommer vi til å testa enda flere tilknyttet Forsvaret i Bodø.